Poziv na 3. (izbornu) sjednicu skupštine

Temeljem članka 32. Statuta Veslačkog kluba „Iktus“ Osijek, sazivam 3. (Izbornu) sjednicu Skupštine (u ovom sazivu) za

utorak 15. studenoga 2022. godine
s početkom u 18,00 sati u VK „Iktus”, Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 1d

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:

 1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika s 2. sjednice Skupštine
 2. Donošenje odluke o izboru:
  1. Radnog Predsjedništva
  2. Verifikacijske komisije
  3. Izborne komisije
  4. ovjerovitelja Zapisnika
  5. Zapisničara
 3. Donošenje odluke o izvršenju:
  1. Plana i programa rada u 2022. godini
  2. Financijskog plana u 2022. godini
 4. Donošenje odluke o prihvaćanju Zapisnika Nadzornog odbora
 5. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Veslačkog kluba „Iktus” Osijek
 6. Donošenje odluke o verifikaciji mandata zastupnika u Skupštini
 7. Donošenje Odluke o razrješenju dosadašnjih tijela Veslačkog kluba „Iktus” Osijek
 8. Izbor tijela:
  1. predsjednika
  2. dopredsjednika
  3. Predsjedništva
  4. Nadzornog odbora
 1. Donošenje Odluke o promjeni osoba ovlaštenih za zastupanje a) Odluka o prestanku prava zastupanja
  b) Odluka o ovlaštenim osobama za zastupanje
 2. Razno

Molim neizostavnu nazočnost svih članova.

S poštovanjem.

 

Predsjednik Skupštine

Zvonimir Gal