Usvojene izmjene statuta i utvrđen sastav predsjedništva Iktusa

Održana je izvanredna sjednica Skupštine Veslačkoga kluba Iktus. Jednoglasno su usvojene izmjene statuta te izabran deveti član predsjedništva kluba- Silvio Ambruš.

Kako je na početku sjednice Skupštine istaknuo predsjednik Iktusa Daniel Srb Statut Veslačkoga kluba Iktus morao se usklađivati s odredbama Zakona o udrugama kako bi klub mogao nastaviti normalno funkcionirati. Nekoliko članaka staroga statuta nije bilo potpuno, odnosno nisu ispunjavali uvjete koji propisuje novi Zakon o udrugama, a uskoro bi istekao rok za usklađivanje što bi moglo predstavljati probleme u funkcioniranju kluba. Zbog toga je Predsjedništvo Iktusa uz pomoć Branimira Srba i drugih stručnjaka utvrdilo tekst promijenjenih članaka te ih ponudilo Skupštini na usvajanje. Izmjene članaka obrazložio je i pročitao tajnik Darko Radmanić, a novi je Statut usvojen jednoglasno. Na sjednici je bilo 26 do 38 članova Skupštine VK Iktus. Izvanredna skupština potvrdila je i sve odluke koje su donesene na posljednjoj sjednici, održanoj u prosincu prošle godine.

Novim je statutom, među ostalim, utvrđen i točan broj članova Predsjedništva VK Iktus o čijem ulasku u predsjedništvo kluba, prema odredbama novoga Statuta, odlučuje Skupština glasovanjem na sjednici. Predsjedništvo Iktusa, prema novom Statutu, ima devet članova, a tim tijelom predsjedava Predsjednik Predsjedništva koji je ujedno i predsjednik kluba. Skupština je tako jučer potvrdila kako je predsjednik predsjedništva Iktusa Daniel Srb, a članovi su Davor Brust, Davor Lončarić, Branko Kovač, Silvio Ambruš, Vladimir Krajnović, Branimir Srb, Boris Čagalj i Zdravko Pavić. Predsjedništvo je, prema Statutu, obvezno među svojim članovima izabrati dva dopredsjednika. Za sada je za jednog dopredsjednika izabran Davor Brust, a drugi će biti izabran na jednoj od sljedećih sjednica tog tijela.